امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

مشورت یکی از مصادیق ایمان به کتابهای آسمانی