امروز: پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰

مشورت یکی از مصادیق ایمان به کتابهای آسمانی