امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

مدیریت فکر،زبان و غیره از شعبه های ایمان به الله است