امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

جلسه ۴۵ / قسمت دوم / دوست داشتن پیامبران از شعبه‌های ایمان است