امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

جلسه ۱۵ | خروجی های اسماء و صفات الله در زندگی مؤمن | قسمت اول