امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

توجه به کسب و کار و انفاق از مصادیق ایمان به قرآن است