امروز: پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰

توجه به کسب و کار و انفاق از مصادیق ایمان به قرآن است