امروز: شنبه, ۲۴ مهر , ۱۴۰۰

آثار اسماء و صفات الله در زندگی مؤمن