امروز: پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰

آثار اسماء و صفات الله در زندگی مؤمن